Контакти

При въпроси от всякакъв характер, свързани с конференцията, подготовката на докладите, постерите и презентациите ни пишете на: ita-conference@uctm.edu или се свържете с нас по телефона:

+359 893 022 332 - маг. инж. Георги Колев
+359 895 537 899 - проф. д-р инж. Елена Колевa

ХТМУ – София:

Катедра Автоматизация на производството ХТМУ-София: https://automation.uctm.edu/