Програмен комитет и награждаване

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ

доц. д-р инж. Даниела Гочева
проф. д-р инж. Елена Колева
проф. д-р инж. Александра Грънчарова
проф. д-р инж. Идилия Бачкова
проф. д-р инж. Коста Бошнаков
проф. д-р инж. Атанас Атанасов
доц. д-р инж. Димитър Пилев

НАГРАЖДАВАНЕ

Правила за присъждане от ХТМУ-София на награди на учениците:

 1. Оценяване на представянето на всеки участник в конференцията се извършва от Комисия по оценяването, съставена от членове на програмния и организационния комитети на Национална конференция ИТА.
 2. Оценяването се извършва в категории според възрастта на участниците както следва:
 • 11 и 12 клас – 3 награди;
 • 9 и 10 клас – 3 награди;
 • 8 и под 8 клас – 3 награди.

Постерна сесия – 3 награди: по една награда във всяка от категориите;

Специална награди – най-млад изследовател.

 1. Участниците получават оценка за представянето си по три критерия:
 • Актуалност и сложност на представения проект или разработка
 • Представяне на доклада чрез презентация
 • Отговори на въпроси от аудиторията, свързани с разработката.
 1. Всеки член на Комисията по оценяването дава на всяко представяне оценка по всеки от критериите от 1 до 10. Сумира се резултатът и се прави временно класиране във всяка от категориите за награждаване
 2.  Окончателно наградените се класират след сравнение на резултатите с оценките на съорганизаторите и присъдените от тях наградени участници (с цел избягване на дублиране на наградите на ХТМУ с наградите от съорганизаторите на конференцията).
 3. Награждаването се извършва след приключване на презентациите в същия ден от конференцията (наградите се разпределят пропорционално на участниците в дадена категория в даден ден от конференцията).
 4. Наградите, които не са получени от участниците – поради дистанционно участие или пътуване се изпращат чрез куриерска служба след приключване на конференцията.

Награди от съорганизаторите на конференцията:

Награди се присъждат и от съорганизатори на Национална конференция ИТА за ученици, студенти и докторанти. Осигуреният награден фонд от съорганизаторите, които присъстват на конференцията, се разпределя от представители на съответната компания или организация според тяхна самостоятелна оценка по собствени критерии.

Допълнителни награди:

За награда на докторантите, студентите, както и най-добрите разработки на учениците и техните учители се предоставя възможност за преференциално публикуване на доразвитата научна разработка в специално издание на научното списание на ХТМУ "Science, Engineering & Education" (ISSN print: 2534-8507; ISSN on-line: 2534-8515) или научното списание Electrotechnica & Electronica (Е+Е), (ISSN print: 0861-4717 (Print), ISSN on-line: 2603-5421).