Home

Трета национална конференция за ученици, студенти и докторанти

Информационни технологии и автоматика 2024
23-25 април 2024 г., гр. София

 

Организирана от:
Химикотехнологичен и металургичен университет – гр. София
Катедра „Автоматизация на производството“


Със съдействието на:
Регионално Управление на Образованието РУО - София-град
Деканат за Продължаващо и дистанционно обучение - ХТМУ - гр. София 
Съюз по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС)
Регионален център за дигитални решения и иновации НКИЗ
Национална Компания Индустриални Зони ЕАД
Български Информационен Център за Киберсигурност
ACS Group
1gas
Райхле и Де-Масари България Пръдакшън ЕООД

 

ИТА 2023 се проведе
под патронажа на президента на Република България г-н Румен Радев

 ИТА 2024 е включена в Национален календар за изяви по интереси (НКИИ) на децата и учениците за учебната 2023/2024 година съгласно заповед № РД 09-2248/05.09.2023 г. на министъра на образованието и науката.

 

Покана за ИТА 2024 

В конференцията са поканени да вземат участие ученици и студенти под ръководството на техните учители и преподаватели с представяне на доклад, постер, презентация в следните тематични направления:

Технологиите и дигиталния свят

  1. Програмиране
  2. Разработване на Интернет-приложения
  3. Автоматизация и роботика
  4. Интернет на нещата
  5. Софтуерни продукти за анализ и вземане на решения
  6. Умни домове, офиси, училища, градове
  7. Изкуствен интелект
  8. Виртуална и добавена реалност


Участието в конференцията е без такса.

Получените доклади и кратки описания (абстракти, резюмета) ще бъдат публикувани в електронен сборник от конференцията. За завършващите средно образование ученици (11 и 12 клас), грамотата е равностойна на отлично представяне (оценка Отличен 6) на предварителен кандидат-студентски изпит по общообразователен предмет. С посочената оценка учениците, подготвили отличените работи могат да участват в класирането за специалностите „Инженерна информатика" „Автоматика и информационни технологии“ (редовно или задочно обучение) или „Интелигентни системи и изкуствен интелект“ (редовно обучение).

На основание на чл. 49, ал. 3, т. 2 и т. 3 от Наредба 15/22.07.2019 г., учителите, директорите и другите педагогически специалисти, участващи заедно с учениците в Националната конференция, могат да получат удостоверение за придобит 1 /един/ квалификационен кредит (такса 30 лв.) за участието си в конференцията и публикуването на доклад в периодичното издание на конференцията – Сборник с доклади от Национална конференция за ученици, студенти и докторанти „Информационни технологии и автоматика“.

Рецензираните доклади ще бъдат публикувани в Сборник с доклади от Национална конференция за ученици, студенти и докторанти "Информационни технологии и автоматика"  (ISSN on-line: 2815-3383; ISSN print: 2815-3375). 

Избрани доклади могат да бъдат публикувани в Научно списание на ХТМУ "Science, Engineering & Education" (ISSN print: 2534-8507; ISSN on-line: 2534-8515) или научното списание "Electrotechnica & Electronica (Е+Е)", (ISSN print: 0861-4717 (Print), ISSN on-line: 2603-5421).