За нас

Съвременните биотехнологии дават възможност на широка гама индустрии да създават нови, по-качествени продукти, често с по-голяма ефективност и приспособимост. Най-силно ефектът от създаваните от тях продукти и иновации се забелязва в сфери като здравеопазване (нови фармацевтични продукти, ваксини, нови средства за диагностика и терапия), криминологията, преработката на отпадъци (опазване на околната среда), в хранително-вкусовата промишленост, растителната селекция и др.

 

 

Една от най-важните цели на специалност “Биотехнологии” е да създава иновационни направления, основаващи се на биокатализирани и биотрансформационни реакции, включващи процеси, в традиционните химични отрасли като целулозно хартиената промишленост, текстилна промишленост, производство на полимерни материали и биогорива.

 

Целта на обучението по специалността “Биомедицинско инженерство” в ХТМУ е специалистите да получат цялостна подготовка по приложения, комбиниращи инженерното образование с диагностиката и мониторинга в медицинската практика.