Преподаватели

Състав на катедрата

 

Проф. д-р Нели Георгиева

 

Преподавани дисциплини: Микробиология I и II част; Пробиотици; Биотехнологични продукти от микроводорасли; Индустриални биотехнологии; Технология на микробните белтъчни продукти; Биохимия и биологични основи на немски език; Техническа микробиология на немски език; Биотехнологични производства на немски език

Ръководство на докторанти: 3

Ръководство на дипломанти: над 80

Научни и приложни проекти: над 20

Научни публикации: над 80

Учебни помагала: 4

 

 

Доц. д-р инж. Данчо Даналев

 

Преподавани дисциплини: Инструментален анализ в биотехнологиите; Фармацевтични Биотехнологии (на български, френски и английски език); Биоаналитични техники в медицината; Биохимия (френски език); Биоаналитични техники (на български, френски и английски език); Фармацевтични биотехнологии (на български, френски и английски език)

Ръководство на докторанти: 8

Ръководство на дипломанти: над 60

Научни и приложни проекти: над 25

Научни публикации: над 70

Учебни помагала: над 10

 

 

Доц. д-р инж. Иво Лалов

 

Преподавани дисциплини: Биоорганична химия; Биотехнологични методи в екологията; Възобновяеми източници на енергия; Получаване на биоетанол; Биоетика; Биотехнологии на природните продукти с фармацевтично приложение; Преработка на твърди битови отпадъци

Ръководство на докторанти: 2

Ръководство на дипломанти: над 50

Научни и приложни проекти: над 10

Научни публикации: над 30