Преподаватели

Състав на катедрата

 

 

Проф. д-р Нели Георгиева

 

Преподавани дисциплини: Микробиология; Пробиотици; Клетъчна биология, Индустриални биотехнологии, Биотехнологични продукти от микроводорасли; Биопроизводство на микробиален протеин, Биохимия - на немски език; Техническа микробиология - на немски език; Биотехнологични производства - на немски език

Ръководство на докторанти: 5

Ръководство на дипломанти: над 120

Научни и приложни проекти: над 25

Научни публикации: над 110

Учебни помагала: 4

Членство в „Съюз на учените в България“ (СУБ), Секция Микробиология, Пептидно дружество

 

 

 

 

Доц. д-р инж. Данчо Даналев

 

Преподавани дисциплини: Биохимия (на български и френски език); Фармацевтични биотехнологии (на български и френски език); Молекулен дизайн на БАВ, Хранителни добавки, Приложна хроматография (за ОКС Магистър)

Ръководство на докторанти: 13

Ръководство на дипломанти: над 100

Научни и приложни проекти: над 25

Научни публикации: над 100

Учебници и учебни помагала: 20

Членства: Пептидно дружество

 

 

 

Доц. д-р инж. Иво Лалов

 

Преподавани дисциплини: Биоорганична химия; Биотехнологични методи в екологията; Възобновяеми източници на енергия; Получаване на биоетанол; Биоетика

Ръководство на дипломанти: над 60

Научни и приложни проекти: 12

Научни публикации: над 40

Учебни помагала: 1

 

 

 

Гл. ас. д-р инж. Цветелина Ангелова

 

Преподавани дисциплини: Индустриални биотехнологии, Клетъчна биология, Биохимия - на немски език; Техническа микробиология - на немски език; Биотехнологични производства - на немски език

Ръководство на дипломанти: 14

Научни и приложни проекти: 19

Научни публикации: 40

Учебни помагала: 1

Членства: Пептидно дружество

 

Гл. ас. д-р инж. Тодор Иванов

 

Преподавани дисциплини: Биохимия, Биокатализа, Биотехнологични методи в екологията, Получаване на биоетанол

Ръководство на дипломанти: 35

Научни и приложни проекти: 14

Научни публикации: 20

 

 

 

Ас. д-р инж. Вероника Немска

 

Преподавани дисциплини: Микробиология; Индустриални биотехнологии; Пробиотици; Фармацевтични биотехнологии; Биотехнологии в производството на храни; Пробиотици на англ. език

Ръководство на дипломанти: 20

Научен консултант: 5

Научни и приложни проекти: 14

Научни публикации: 26

Членства: Пептидно дружество

 

 

Гл. ас. д-р инж. Невена Лазарова-Здравкова

Преподавани дисциплини: Микробиология, Индустриални биотехнологии, Биохимия - на немски език; Техническа микробиология - на немски език; Биохимични производства - на немски език; Микробиология на английски език; Биоетика; Молекулярна биология и генетика; Генно инженерство

Ръководство на дипломанти: 6

Научни и приложни проекти: 18

Научни публикации: 16

Членство в „Съюз на учените в България“ (СУБ), Секция Микробиология

 

 

 

 

 

 

 

Гл. ас. д-р инж. Искра Бонева

Преподавани дисциплини: Инструментален анализ в биотехнологиите, Биоаналитични техники в медицината, Биоорганична химия, Въведение в специалността, Физиология, Имунология

Ръководство на дипломанти: 2

Научни и приложни проекти: 4

Научни публикации: 7

Гл. ас. д-р инж. Стойко Петрин

Преподавани дисциплини: Инструментален анализ

в биотехнологиите, Биоаналитични техники в

медицината, Въведение в

специалността БМ;

Ръководство на дипломанти: 8

Научни и приложни проекти: 9

Научни публикации: 20

Членство в „Съюз на химиците“

Гл. ас. д-р инж. Борис Мартинов

Преподавани дисциплини: Бионанотехнологии, Нано и микротехнологии с приложение в медицината,

Ръководство на дипломанти: 5

Научни и приложни проекти: 11

Научни публикации: 11

Гл. ас. д-р инж. Диян Точев

Преподавани дисциплини: Технология на виното; Технология на специалните вина; Инструментални методи за анализ във винопроизводството; Биотрансформации на френски език, Техническа микробиология на френски език;

Ръководство на дипломанти: 7

Научни и приложни проекти: 6

Научни публикации: 10

Гл. ас. д-р Сирин Джабер

Преподавани дисциплини: Физиология, имунология, Биохимия и фармацевтични биотехнологии на френски език.

Ръководство на дипломанти: 5

Научни и приложни проекти: 5

Научни публикации: 7

Ас. инж. Йоана Стоянова

Преподавани дисциплини: Индустриални биотехнологии; Микробиология; Клетъчна биология

Консултант на дипломанти: 4

Научни и приложни проекти: 5

Научни публикации: 2