Книги

Колективът на катедра „Биотехнология“ е участвал в изработването и издаването на следните учебници и учебни помагала:

„Химия на нискомолекулните биологичноактивни съединения“ - К. Ганчев, 1991 г.

„Белтъци – структура и функции“ - М. Кръстева, П. Далев, 1981 г.

„Приложна ензимология“ - М. Кръстева, 1998 г.

„Практикум по биохимия“ - Л. Йотова, И. Добрев и И. Иванов, 2000 г.

„Ръководство за упражнения по микробиология“ - Х.Чомаков, Н. Георгиева, 2004 г.

„Ръководство за лабораторни упражнения по Органична химия“ – Д. Даналев, Н. Калоянова, Е. Найденова и Л. Везенков, 2008 г.

„Mikrobiologische übungen“ - Н. Георгиева, 2009 г.

„Газова и високоефетивна течна хроматография“ – приложение за анализ на биологичноактивни органични съединения», Д. Даналев, 2011 г.

„Пробиотици“ - Н. Георгиева и С. Данова, 2013 г.

„Имунология – Имунохимични и биотехнологични методи“ -Илия Ватев, Димитрина Димитрова, Любов Йотова, Светослав Калайджиев, Десислава Маринкова, Цветанка Маринова, Поля Минчева, Иван Младенов, Мария Стаменова, Недка Трифонова, Радиана Трифонова, 2015 г.

„Практически курс по микробиология“ - Н. Георгиева и Ц. Ангелова, електронен учебник, 2014 г.

„Инструментални методи за разделяне и анализ на биопродукти“ - Д. Даналев, електронен учебник, 2014 г.

„Биокатализа и технология на биотрансфромациите“ - Л. Йотова, Д. Маринкова, електронен учебник, 2014 г.

„Ръководство за лабораторни упражнения по биохимия“ - М. Камбуров, 2016 г.

„Химия и опазване на околната среда“ за 8 клас/първа част за 9 клас (при обучение с интензивно изучаване на чужд език) – пълен комплект учебник, работни листа, книга за учителя и електронен учебник, С. Бенева, М. Костадинов, Д. Даналев. Л. Овчарова и М. Йотова, 2017 г.

„Химия и опазване на околната среда“ за 7 клас – пълен комплект учебник, работни листове и книга за учителя, М. Костадинов, Л. Овчарова, С. Бенева, Д. Даналев, М. Йотова, 2018 г.

Химия и опазване на околната среда за 9 клас (втора част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език) – учебник, работни листове, Д. Даналев, М.Костадинов, Лилия Овчарова, С. Бенева, 2018 г.

„Химия и опазване на околната среда“ за 9 клас за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език, С. Бенева, М.Костадинов, Д. Даналев, Лилия Овчарова, М. Йотова, 2018 г.

„Chemistry and environmental protection (Student’s book Part 1)“ 9th grade, D. Danalev, M. Kostadonov, L. Ovcharova, S. Beneva, M. Yotova, 2018 г.

„Chemistry and environmental protection (Student’s book Part 2)“ 9th grade, D. Danalev, M. Kostadonov, L. Ovcharova, S. Beneva, M. Yotova, 2018 г.

„Chemie und Umweltschutz (Lehrbuch Band 1)“ 9 klasse, D. Danalev, M. Kostadonov, L. Ovcharova, S. Beneva, M. Yotova, 2018 г.

„Chemie und Umweltschutz (Lehrbuch Band 2)“ 9 klasse, D. Danalev, M. Kostadonov, L. Ovcharova, S. Beneva, M. Yotova, 2018 г.

„Химия и опазване на околната среда“ за 10 клас – пълен комплект учебник, работни листове и книга за учителя, Д. Даналев, Лилия Овчарова, М.Костадинов, М. Йотова, И. Трайков, С. Бенева, 2019 г.

„Учебни записки върху лекционен курс по Инструментален анализ в биотехнологиите“, Д. Даналев, 2020 г.

„Учебни записки върху лекционен курс по Фармацевтични биотехнологии“, Д. Даналев, 2022 г.