Книги

 

Колективът на катедра «Биотехнология» е участвал в изработването и издаването на следните учебници и учебни помагала:

«Химия на нискомолекулните биологичноактивни съединения» - К. Ганчев, 1991 г.

«Приложна ензимология» - М. Кръстева, 1998 г.

«Белтъци – структура и функции» - М. Кръстева, П. Далев, 1981 г.

«Практикум по биохимия» - Л. Йотова, И. Добрев и И. Иванов, 2000 г.

«Ръководство за упражнения по микробиология» - Х.Чомаков, Н. Георгиева, 2004 г.

Ръководство за лабораторни упражнения по Органична химия“ – Д. Даналев, Н. Калоянова, Е. Найденова и Л. Везенков, 2008 г.

«Mikrobiologische übungen» - Н. Георгиева, 2009 г.

«Газова и високоефетивна течна хроматография – приложение за анализ на биологичноактивни органични съединения», Д. Даналев, 2011 г.

«Пробиотици» - Н. Георгиева и С. Данова, 2013 г.

«Имунология – Имунохимични и биотехнологични методи» -Илия Ватев, Димитрина Димитрова, Любов Йотова, Светослав Калайджиев, Десислава Маринкова, Цветанка Маринова, Поля Минчева, Иван Младенов, Мария Стаменова, Недка Трифонова, Радиана Трифонова, 2015 г.

«Практически курс по микробиология» - Н. Георгиева и Ц. Ангелова, електронен учебник, 2014 г.

«Инструментални методи за разделяне и анализ на биопродукти» - Д. Даналев, електронен учебник, 2014 г.

«Биокатализа и технология на биотрансфромациите» - Л. Йотова, Д. Маринкова, електронен учебник, 2014 г.

«Ръководство за лабораторни упражнения по биохимия» - М. Камбуров, 2016 г.

«Химия и опазване на околната среда» за 8 клас и 9 клас (при обучение с интензивно изучаване на чужд език) – пълен комплект учебник, работни листа, книга за учителя и електронен учебник, С. Бенева, М. Костадинов, Д. Даналев. Л. Овчарова и М. Йотова, 2017 г.