Examination Marks

За всички специалности състезателният бал за участие в класиране се формира по следния начин: Сумата от оценките от дипломата за средно образование по: "Химия и опазване на околната среда", "Математика", "Физика и астрономия". Удвоеният резултат на един от следните варианти за състезателна оценка: Оценка от положен конкурсен изпит;(Оценката от държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по "Химия и опазване на околната среда" - за всички специалности; Оценката от ДЗИ по "Математика" - за всички специалности; Оценката от ДЗИ по "Физика и астрономия" - за всички специалности; Оценката от ДЗИ по "Биология и здравно образование" - за всички специалности; Оценката от ДЗИ по "Английски език" или "Френски език" или "Немски език" - за всички специалности с изучаване на съответния език; Оценката от държавен зрелостен изпит по "Български език и литература" - за всички специалности; Оценката от ДЗИ по "География и икономика" - за специалностите: "Индустриален мениджмънт", "Инженерна екология и опазване на околната среда", "Металургия и мениджмънт"; Оценката от олимпиади или състезания, посочени като начин за кандидатстване. Максимален бал на кандидат-студент в ХТМУ е 30.
English

Newsletter Subscription

Subscribe with your email address to stay upto date. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut

Go to top