Documents

1
Заявление

Заявление за кандидатстване - получава се от и се подава в Центъра за кандидат-студенти, който се намира в ХТМУ - сграда А, етаж 2.

Регистрационен формуляр

2
Диплома

Оригинал на дипломата за завършено средно образование и ксерокопие от нея (не е необходима нотариална заверка).
Оригиналът на дипломата се връща веднага след подаване на документите.

3
Бележка

Бележка за платена такса за изпит/и - за подробности: виж "Такси"

Центъра за кандидат-студенти

Документи за кандидатстване се подават или в Центъра за кандидат-студенти на ХТМУ или в Бюрата за подаване на кандидатстудентски документи в страната.
Работно време на Центъра за кандидат-студенти на ХТМУ:
от понеделник до петък:
8:30 - 16:00 часа.
English

Newsletter Subscription

Subscribe with your email address to stay upto date. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut

Go to top