Welcome

Приемането на студенти в бакалавърска степен в ХТМУ се извършва въз основа на една от следните оценки:

1 Оценка от матура по един от предметите:

· български език и литература,
· химия,
· математика,
· физика,
· география.

2 Оценка от издържан конкурсен изпит по химия или математика.

Изпитни дати:

· 23.03.2013
· 06.07.2013
· 01.09.2013
· 13.07.2013

3 Състезание по химия или математика

4 Признава оценки от конкурсни изпити в други ВУ по предметите изброени по-горе

English

Newsletter Subscription

Subscribe with your email address to stay upto date. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut

Go to top