Катедра „Целулоза, хартия и полиграфия“

 

СТЕПЕН БАКАЛАВЪР

Специалност „Биопродуктово инженерство, хартия и опаковки

Специалност „Дигитални и конвенционални печатни технологии и дизайн

 

СТЕПЕН МАГИСТЪР

Специалност „Биоенергийни технологии и биопродукти

Специалност „Консервация и реставрация на хартия и книги

Специалност „Полиграфия

Специалност „Целулоза, хартия и опаковки

 

АКРЕДИТИРАНИ ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ

     - Технология, механизация и автоматизация на целулозната и хартиената промишленост

     - Технология, механизация и автоматизация на лесохимичните производства

     - Технология на полиграфичното производство