Преподаватели

доц. д-р инж. Искрен Спиридонов

(Ръководител катедра)

 

ХТМУ, сгр. А, каб. 114, 117

служ. тел.: 02 8163 237, 02 8163 235

моб. тел.: 0898 757 346

e-mail: iskren@uctm.edu

e-mail: zhp@uctm.edu

 

проф. д-р инж. Иво Вълчев

ХТМУ, сгр. А, каб. 118

служ. тел.: 02 8163 236

моб. тел.: 0887 631 274

e-mail: ivoval@uctm.edu

 

доц. д-р инж. Румяна Боева-Спиридонова

ХТМУ, сгр. А, каб. 116

служ. тел.: 02 8163 234

моб. тел.: 0898 752 801

e-mail: r_boeva@abv.bg

 

доц. д-р инж. Димитрина Тодорова

ХТМУ, сгр. А, каб. 116

служ. тел.: 02 8163 234

моб. тел.: 0887 364 474

e-mail: todorova.dimitrina@uctm.edu

 

гл. ас. д-р инж. Николай Яворов

ХТМУ, сгр. А, каб. 433а

служ. тел.: 02 8163 245

моб. тел.: 0883 312 534

e-mail: nyavorof@uctm.edu