Галерия

Изнесен семинар на катедра „Целулоза, хартия и полиграфия“, Юндола, 2012 г.

Дипломни защити, 2012 г.

 

60 години катедра „Целулоза, хартия и полиграфия“, 2014 г.