Учебни пособия

- С. Добрев, Р. Драганова, М. Неделчева, Ръководство за упражнения по химична технология на дървесината, Техника, 1961.

- Р. Драганова, Химия на дървесината, Техника, 1976.

- В. Вълчев, Химия и технология на картоните, Техника, 1980.

- Ц. Христов, Технология на целулозата, Техника, 1981.

- З. Литовски, Машини и апарати в целулозно-хартиената промишленост, ВХТИ, 1981.

- М. Неделчева, Химия и технология на хартията, ВХТИ, 1982.

- В. Вълчев, Н. Пулиева, И. Божков, Н. Иванова, С. Димитрова, Химични спомагателни средства за хартиената промишленост, Техника, 1987.

- Р. Драганова, Е. Цолова, Ръководство за упражнения по химия и структура на растителните тъкани, ВХТИ, 1988.

- Е. Видимски, Ръководство за упражнения по технология на хидролизните продукти, ВХТИ, 1989.

- Н. Качин, И. Спиридонов, Печатни процеси: Теоретични основи (Част 1), ХТМУ, 2000.

- Р. Драганова, С. Ненкова, Химия и структура на растителните тъкани, ХТМУ, 2002.

- Д. Розалинов, Технология на опаковките от хартии и картони, ХТМУ, 2005.

- В. Лашева, Д. Розалинов, Ръководство за упражнения по облагородяване на хартии и картони и производство на изделия от тях, ХТМУ, 2008.

- Н. Иванова, С. Бенчева, Д. Тодорова, Ръководство за упражнения по химия, технология и свойства на хартията, ХТМУ, 2009.

- Т. Божкова, Техника и технологии на довършителните процеси (Част 1), ХТМУ, 2010.

- Р. Боева, Полиграфични материали (учебни записки), ХТМУ, 2020.