Специалности

Завършилите студенти получават професионалната квалификация "Инженер" и могат да продължат обучението си в следващите степени „Магистър” и „Доктор” както в областта на металургията и материалознанието, така и в областта на индустриалния мениджмънт.

Фирми, за които се обучават студенти във ФММ:

• Аурубис България АД
• КЦМ АД
• Алкомет АД
• София Мед АД (Тепро Метал ЕАД)
• Стомана Индъстри АД (Тепро Метал ЕАД)
• Промет Стиил АД
• Хелиос Металург ООД
• Пих Индъстри АД
• Берг Монтана Фитинги ЕАД
• Еврометал ООД
• Екометал Инженеринг ЕООД
• Римпекс ООД
• Шамот Ел Пе 2007АД
• Рефран ООД
• Мулит ООД

            

   

            

        

           

 

Български

Newsletter Subscription

Subscribe with your email address to stay upto date. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut

Go to top