Катедри към Факултет по Металургия и Материалознания

Катедри

 • Катедра „Технология на силикатите“

  Катедра “Технология на силикатите” е обособена преди 60 години, като самостоятелно учебно звено.
 • Катедра „Физична металургия и топлинни агрегати”

  Исторически погледнато, преподавателите и научните звена на катедрата са наследници на катедри Леярство и обща металургия и Металургия на черните метали (19
 • Катедра „Металургия на цветните метали и полупроводникови технологии”

  Катедра „Металургия на цветните метали и полупроводникови технологии” (МЦМиПТ) е създадена през 2000 г.
 • Катедра „Металургия на желязото и металолеене”

  Катедра „Металургия на желязото и металолеене“ (МЖМ) е наследник на основаната през 1953 година катедра „Металургия и механични технологии”,
 • Newsletter Subscription

  Subscribe with your email address to stay upto date. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut

  Go to top