КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИИ НА ФОНДАЦИЯ "АТАНАС БУРОВ"
2015-10-14

Фондация "Атанас Буров" отпуска стипендии за студенти от български висши учебни заведения, които се обучават по икономически специалности. Стипендията е в размер на 250 лева месечно и се изплаща за деветте учебни месеца.

Конкурс за стипендии на фондация "Атанас Буров"

 

 

 

 

 

 

 

Право на участие имат студенти, които се обучават:
- в редовна форма по икономически специалности във висши училища в България;
- имат завършен най-малко ІІІ курс;
- успех от цялото следване не по-малък от много добър (5.00).

До 30 октомври 2015 г. кандидатите представят:
1. Информационна карта (може да бъде изтеглена от сайта на фондацията www.atanasburov.org, секция „Конкурси” , „Конкурс за стипендии „Буров“)
2. Уверение за записан зимен семестър на учебната 2015/2016г. с посочен в него общ успех от следването или академична справка;

Документите се изпращат по пощата на адрес: София 1000 , бул. „Фритьоф Нансен” № 9, ОББ, за фондация “Атанас Буров”, за конкурса за стипендии “Атанас Буров”.
Документи, изпратени по електронна поща, няма да бъдат приемани.
Краен срок за получаване на документите – 17.00 ч. на 30 октомври 2015 г.

В периода 10 - 30 ноември 2015 г. кандидатите ще положат тест и с тях ще се проведе събеседване във Варна, Свищов и София. За дата, час и място на събеседването, кандидатите ще бъдат уведомени по електронна поща.

Одобрените за стипендия кандидати ще бъдат обявени на www.atanasburov.org , секция „Конкурси” след 10 декември 2015 г.

За допълнителна информация на тел: 02-811 3633; 02-811 3634 или на fnburov@ubb.bg

 

Източник: http://karieri.npss.bg/