Проект "Студентски стипендии" – фаза 1
2017-01-26

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Срок за подаване на възражения от студентите в ХТМУ по повод технически пропуски и несъответствия, и тяхното отстраняване в подадените и потвърдени или отказани формуляри по проект "Студентски стипендии" – фаза 1: от 30 януари до 1 февруари 2017 г.

Среща на студентите с представители на комисията от ХТМУ ще се проведе на 30 януари 2017 г. от 13:00 до 14:00 часа в сграда „А”, етаж 4, стая 427 (Студентски съвет към ХТМУ).

Студентски съвет при ХТМУ