Анкета за "Ден на Земята"
2016-05-09 Анкета - Ден на Земята.

На 21.04.2016 година, бяха анкетирани студенти на ХТМУ с анкета изготвена от Студентски съвет при ХТМУ.

Общо бяха анкетирани 96 души, вследствие на което се стигна до следният резултат:

48% от попълнилите анкетата имат добри познания свързани с деня на земята, състоянието на природата и последиците от нейното замърсяване, като 92% от анкетираните биха изявили желание да участват в дейности свързани с "Ден на Земята".

Благодарим на всички, които участваха в нашата анкета.