Прием за паралелно обучение за зимен семестър на учебната 2015/16г.
2015-09-23

ДЕКАНАТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМА ЗА ПАРАЛЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА

2015 / 2016 година

 

I. ДЪЛГОСРОЧНО ОБУЧЕНИЕ с продължителност 4 семестъра в направлението паралелно обучение за придобиване на допълнителна квалификация по следните специалности:

 

1. ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

2. ЕНЕРГИЙНА И ЕКОЛОГИЧНА ЕФЕКТИВНОСТ

3. БИОЛОГИЧНИ МЕТОДИ ЗА КОНТРОЛ И АНАЛИЗ НА ХРАНИ

4. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

5. ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ

6. МИТНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

 

II. КРАТКОСРОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 

1. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ПО СИСТЕМАТА HEADWAY – I во и II ро НИВО с хорариум 100 учебни часа. 

2. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ПО СИСТЕМАТА HEADWAY - III то и ІV то НИВО с хорариум 120 учебни часа.

 

За обучение в курсовете могат да участват редовни и задочни студенти, обучаващи се във всички висши училища и колежи, както и специалисти с висше образование, независимо от годината на завършване.

ПОДАВАНЕ НА МОЛБИ от 07.09.2015 г. до 09.10.2015 г. в канцеларията на Деканата - сграда А на ХТМУ-София, етаж 2, стая 203, тел ( + 02 ) 81 63 118

 

ЗАПИСВАНЕ от 12.10.2015 г. до 16.10.2015 г.

НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА - 19.10. 2015 г.