ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ - 26.11.2014
2014-11-19

Уважаеми колеги, На 26.11.2014 г. от 17:00 ч. в зала 439А ще се проведат частични избори за попълване на свободните квоти на ФХСИ в СС. Желаещите да кандидатстват трябва да изпратят CV и мотивационно писмо до 13:00 ч. на 25.11.2014 г. на e-mail: student_council@my.uctm.edu Студентски съвет при ХТМУ