Избори за членове на Домови съвети
2015-10-14

 

Избори за членове на Домови съвети в студентските общежития към ХТМУ-София

 Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

 1. Да са студенти или докторанти в ХТМУ - София,  настанени на общежитие, обучаващи се в редовна форма на обучение;

 2. Да познават нормативната уредба, свързана с функционирането на общежитията и домовите съвети:

 -   Наредба за ползване на студентските общежития и столове;

 - Правилник за управление, стопанисване и ползване на студентските общежития на ХТМУ;

- Правилник за вътрешния ред в студентските общежития на ХТМУ.

Кандидатите трябва да попълнят on-line формуляра за кандидатстване, най-късно до 13:00 ч. на 20.10.2015 г.

 

 Изборите ще се проведат на 21.10.2015 г. от 17:00 ч. в зала 431сграда Ает. 4, като присъствието на кандидатите е задължително.

 

Екип на Студентски съвет