ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ - 10.06.2015 г.
2015-06-03

Уважаеми колеги,

Студентски съвет при ХТМУ организира ЧАСТИЧНИ ИБОРИ за нови членове, за мандат 2015 – 2017 г.

---

Представлявай себе си, приятелите си, колегите си!

Защитавай правата на Студента в Твоя университет!

КАК?

Стани член на Студентски съвет!

---

Желаещите трябва да подадат CV и мотивационно писмо, адресирани до Студентския изпълнителен съвет към Студентски съвет (СИС) на:

 e-mail: student_council@my.uctm.edu, най-късно до 23:59 ч. на 09.06.2015 г.

Изисквания, които трябва да бъдат спазени от кандидатите:

  • да са студенти / докторанти в редовна форма на обучение;
  • да посочат своя курс, специалност и факултетен номер в представените документи;
  • да имат мотивация за екипна работа.

Изборите ще се проведат на Общо събрание на Студентски съвет, което ще се проведе на 10.06.2015 г. от 16:00 ч. в зала 439, сгр. А.

Всеки желаещ да гласува трябва да представи студентска книжка или валидна ISIC UCTM.

СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ ПРИ ХТМУ