Меморандум за сътрудничество между ХТМУ и SYUCT
2015-08-01

Посещение на партньорски университет в Шенянг, Китай


По покана на президента на Shenyang University of Chemical Technology (SYUCT), China проф. Ли Зи Ю, Ректорът на Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМУ), София проф. д-р инж. Митко Георгиев и проф д-р инж. Коста Бошнаков, Декан на Деканата за продължаващо и дистанционно обучение посетиха университета в Шенянг.

Между двата университета през 2007 г. е подписано споразумение за сътрудничество в научните изследвания и обучението на студенти. Активното сътрудничество между двата университета в научноизследователската област е осъществявано от проф.Тодорка Владкова и проф. Коста Бошнаков.

От 2008 г. научноизследователски колективи от двата университета под ръководството на проф.К.Бошнаков и проф. Ли Пинг Фан работят по проблемите, свързани с математическото моделиране, оптимизацията и управление на инсталации за пречистване на отпадъчни води. В момента вниманието е насочено към възможностите на микробиологични горивни клетки за пречистване на води и генериране на електричество. По тази тематика се обучава и провежда изследвания в ХТМУ и SYUCT докторантът Чонг Ли.

Целта на настоящото посещение беше обсъждане на постигнатите резултати и набелязване на насоки за бъдещото сътрудничество в научните изследвания между двата университета и възможностите за съвместно обучение на докторанти.

Проф. Коста Бошнаков изнесе обзорна лекция на тема Opportunities and Challenges of Microbial Fuel Cells for Wastewater Treatment пред преподаватели, научни работници и студенти от (SYUCT), която беше посрещната с голям интерес. Проведена беше и ползотворна дискусия с научноизследователския екип от SYUCT, работещ по тематиката, свързана с приложението на микробиологичните горивни клетки за пречистване на отпадъчни води.

След като беше оценено, че съвместното обучение на докторанти от двата университета е перспективно направление, Ректорът на ХТМУ проф. Митко Георгиев и Президентът на SYUCT проф. Ли Зи Ю подписаха Меморандум за разбирателство между двата университета за съвместно обучение на докторанти.

 

Юли 2015 г.

 

Източник: www.uctm.edu