Студентски "QUIZ 2"
2015-03-31

Тази година в студентския "QUIZ 2" взеха участие 21 студента от различни специалности и курсове, обучаващи се в ХТМУ. Разпределението, на които беше в 9 отбора. На мероприятието присъстваха над 70 човека.

Класирането тази година е както следва:

ПЪРВО МЯСТО:
- Георги Страхилов Георгиев, специалност "Фин органичен синтез", 4 курс;
- Нано Рангелов Степанов, специалност "Фин органичен синтез", 4 курс.

ВТОРО МЯСТО:
- Виктория Илиянова Кюсашка, специалност "Фин органичен синтез", 4 курс;
- Анелия Анатолиева Петрова, специалност "Фин органичен синтез, 3 курс;
- Николета Иванова Щаплева, специалност "Безопастност на производството и защита при бедствия и аварии", 3 курс.

ТРЕТО МЯСТО:
- Виолета Петева Петрова, специалност "Фин органичен синтез", 1 курс;
- Димитрина Венциславова Незирова, специалност "Фин органичен синтез", 1 курс.

ЧЕСТИТО НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ!

Студентски съвет при ХТМУ изказва специална благодарност на ISIC България за любезното съдействие.

Снимки от мероприятието