Среща на студентите с екипа по изпълнение на дейностите на ПРОЕКТ "Студентски стипендии" за отправяне на възражения
2015-11-19

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

 

Срок за подаване на възражения от студентите пред висшите училища по повод технически пропуски и несъответствия и тяхното отстраняване в подадените и потвърдени формуляри:

23-25 ноември 2015 г.

 

Среща с екипа по изпълнение на дейностите по проекта ще се проведе на  24 ноември 2015 г. (вторник) от 13:00 до 15:00 ч. в кабинета на   Студентски съвет (ХТМУ, сгр. А, ет. 4, ст. 427).

 

Контакти:

                   тел.: (02) 8163 143

                   e-mail: student_council@uctm.edu