ИЗБОРИ 2015
2015-05-11 ПОСТЕР

Уважаеми колеги,

Студентски съвет при ХТМУ организира избори за нови членове за мандат 2015 – 2017 г.

---

Представлявай себе си, приятелите си, колегите си!

Защитавай правата на Студента в Твоя университет!

КАК?

Стани член на Студентски съвет!

---

Желаещите трябва да подадат CV и мотивационно писмо, адресирани до Студентския изпълнителен съвет към Студентски съвет (СИС) на:

 e-mail: student_council@my.uctm.edu, най-късно до 23:59 ч. на 17.05.2015 г.

Изисквания, които трябва да бъдат спазени от кандидатите:

  • да са студенти / докторанти в редовна форма на обучение;
  • да посочат своя курс, специалност и факултетен номер в представените документи;
  • да имат мотивация за екипна работа.

Изборите ще се проведат на 19.05.2015 г. от 10:00 ч. до 16:00 ч.

Места за гласуване:

- сграда Б, етаж 1- централно фоайе (10:00 - 12:00 ч.);

- Ректорат (сграда А),  етаж 1 - до входа (12:00 - 16:00 ч.).

Всеки желаещ да гласува трябва да представи студентска книжка или валидна ISIC UCTM.

СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ ПРИ ХТМУ