ISIC UCTM UNI КАРТА
2015-03-05

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Университета сключи договор за ко-бранд партньорство с АПАО, по силата на който за университета е създадена специална ко-брандирана ISIC UCTM UNI карта. Картата е двулицева: от едната страна ISIC карта, а от другата студентска карта на ХТМУ – София.

СТУДЕНТСКАТA КАРТА е официален идентификационен документ на ХТМУ. Тази карта носи името и логото на Химикотехнологичен и металургичен университет - София и може да се притежава единствено от студентите в този университет.

ИЗДАВАНЕ НА ISIC UCTM UNI КАРТА

Необходими документи:

Заявление по образец (заявлението се попълва и подава в стая 427, ет. 4, сгр. А (Ректорат), ХТМУ);

- Една снимка паспортен формат (на електронен или хартиен носител);

- Лична карта или международен паспорт;

Студентска книжказаповед за зачисляване на докторанти или актуално уверение.

Цена на картата: 10 лв.

СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ ПРИ ХТМУ