СТИПЕНДИИ ПО ПМС№90 – летен семстър на уч. 2014/15 г.
2015-02-04 КРИТЕРИИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПМС№90

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

ОТ 02.02.2015 г. до 05.03.2015 г. ще се приемат документи за кандидатстване за стипендия по ПМС №90. Подробна информация за критериите за отпускане на стипендията за летен семестър на уч. 2014/15 г. може да немрите в приложеният документ.

Студентски съвет при ХТМУ