СТУДЕНТСКИ "QUIZ 3"
2016-03-16 ПОСТЕР

СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ при ХТМУ

организира

СТУДЕНТСКИ "QUIZ 3"

на 30 март 2016 г. от 14:00 ч. в зала “проф. Асен Златаров”

 

Участниците ще премерят сили и познания в три кръга, като въпросите от всеки кръг ще са свързани с изучавания материал в ХТМУ по фундаменталните дисциплини. Участието Ви в QUIZ 3 може да бъде индивидуално или в отбор (максимум от трима души).

Желаещите да участват трябва да изпратят трите си имена, курс, факултетен номер и телефон за връзка на e-mail:                                                      student_council@uctm.eduнай-късно до 17:00 ч. на 24.03.2015 г.