ПРОЕКТ "СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ"
2014-12-08

Уважаеми колеги,

От 8 декември 2014 г. започва кандидатстването за зимен семестър на учебната 2014/2015 година за стипендии за успех и за специални стипендии по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии” – 3 фаза. Формуляри за кандидатстване ще се подават чрез интернет страницата на проекта до 13 януари 2015 г., а класирането ще бъде обявено на 4 февруари 2015 г. Пълният график с всички срокове на кампанията може да видите на следната уеб страница:https://eurostipendii.mon.bg/

СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ