ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ - 19.12.2014 г.
2014-12-12

СЪОБЩЕНИЕ

 

Проф. дтн инж. МАРГАРИТА СТОЙЧЕВА, професор в Института  по инженерство в Автономен университет - Baja California , MEXICO ще изнесе лекция на тема:

 

„ЕНЗИМНИ И БАКТЕРИАЛНИ СЕНЗОРИ И ТЯХНОТО АНАЛИТИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ“

 

19.12.2014 година (петък) от 11 часа, в сграда В,  етаж 2, зала 164

 

                                                                                              Катедра „НЕП“