Среща на студентите с екипа по изпълнение на дейностите на ПРОЕКТ "Студентски стипендии" за отправяне на възражения
2015-01-20 ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

Уважаеми колеги,

На 26.01.2015 г. от 13 до 14:00 ч. в сгр. А, ет. 4стая 427 ще се проведе среща на студентите с екипа по изпълнение на дейностите на ПРОЕКТ "Студентски стипендии" за отправяне на възражения по повод технически пропуски и несъответствия и тяхното отстраняване в подадените и потвърдени формуляри.

Студентски съвет при ХТМУ