ПРОЕКТ "Студентски стипендии" - ГРАФИК
2015-03-28

Уважаеми колеги,

От 1 април 2015 г. започва кандидатстването за летен семестър на учебната 2014/2015 година за стипендии за успех и за специални стипендии по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии” – 3 фаза. Формуляри за кандидатстване чрез интернет страницата на Проекта могат да се подават до 28 април 2015 г., а класирането ще бъде обявено на 19 май 2015 г. Пълният график с всички срокове на кампанията можете да видите [тук...].

Екип на Студентски съвет при ХТМУ