Резултати от Избори 2015 (19.05.2015 г.)
2015-05-20

Уважаеми колеги,

Във връзка с проведените избори на 19.05.2015 г. ви уведомяваме, че за членове с право на глас в Общото събрание на Студентски съвет са избрани (по квоти), както следва:

- Факултет по химично и системно инженерство

Боряна Петрова (79%)
Ангелина Терзиева (54%)
Полина Петрова (75%)
Стефан Ангелов (56%)
Симона Симеонова (77%)

- Факултет по химични технологии

Венцислав Баков (90%)
Николета Щаплева (59%)
Димитрина Незирова (77%)

- Факултет по металургия и материалознание

Моника Иванова (90%)
Лилия Гребчева (100%)
Рая Христова (80%)

Изборна комисия:
- Лилия Гребчева (ФММ) - председател
- Николай Яворов (ФХТ)
- Борислава Бельова (ФХСИ)

Контролна комисия:
- Симона Симеонова (ФХСИ) - председател
- Венцислав Баков (ФХТ)
- Моника Иванова (ФММ)

В рамките на изборния ден се проведе томбола с награди, в която се включиха голям брой студенти. В присъствието на членове от Изборната и Контролната комисии бяха изтеглени следните студенти:

- Факултет по химично и системно инженерство

Йордан Белев
Силвия Георгиева
Александър Милков
Петър Генев
Петя Иванова
Дамяна Маринова

- Факултет по химични технологии

Димитър Димитров
Стоилка Дамянова
Кристиян Кирилов
Магдалена Велянова
Анелия Петрова
Васил Костов

- Факултет по металургия и материалознание

Бисер Кавазов
Мирослав Георгиев
Георги Колданов
Георги Серафимов
Вилиан Борисов
Ани Манавска

Осъществен е контакт с всички студенти. Подаръчните пакети, осигурени от Студентски съвет ще бъдат раздадени по време на XII научна постерна сесия за млади учени, докторанти и студенти, която ще се проведе на 22.05.2015 г. в Библиотечно-информационният център към ХТМУ.

Студентски съвет при ХТМУ